Foto-expositie Groene Cirkel Bijenlandschap

Gepubliceerd op: 14 mei 2022 10:00

Zonder bij geen koffie, geen pompoen en geen aardbei! We kunnen niet zonder bijen. Ze zorgen voor de bestuiving van zo’n 80 procent van de planten op aarde. Helaas neemt de bijensterfte overal toe door het verdwijnen van hun leefgebied en nestgelegenheid, monocultuur in de landbouw, en het gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen.

Achtergrondinformatie

Groene Cirkel Bijenlandschap

Het Bijenlandschap werkt samen met inwoners, boeren, bedrijven, overheden, scholen en wetenschappers aan bijvriendelijk beheer en inrichting in de regio. Zo ontstaat een netwerk van bloemrijke tuinen, erven, parken, bermen, bedrijventerreinen, recreatie- en natuurgebieden. Dat zorgt voor meer bio-diversiteit, voor bestuiving van onze wilde flora en voedselgewassen en tegelijkertijd voor kleur in het landschap. En het werkt: in 6 jaar tijd is het aantal soorten bijen met 34 procent toegenomen! Groene Cirkel Bijenlandschap helpt nu in heel Zuid-Holland bijenlandschappen opstarten. Doe je ook mee?

Fotowedstrijd

Ieder jaar organiseert het Bijenlandschap een fotowedstrijd voor de bewoners van de bijenlandschapsregio. Deze expositie bevat een selectie van de ingezonden foto’s van de afgelopen 5 jaar. Doe mee met de fotowedstrijd 2022! De looptijd is van 14 mei tot 14 juni 2022. Wil je meer weten over het Bijenlandschap of jouw bijenfoto insturen? Kijk dan op www.bijenlandschap.nl.

Huis van Duurzaamheid

Het Huis van Duurzaamheid in de Bibliotheek organiseert, samen met partners uit de regio zoals het Bijenlandschap, regelmatig activiteiten op het gebied van biodiversiteit, klimaatbestendig tuinieren en eetbaar groen. Kijk voor meer info over deze lezingen, workshops, wandelingen en inspiratiemarkten op www.bibliotheekrijnenvenen.nl. Deze expositie is een samenwerking tussen Groene Cirkel Bijenlandschap en het Huis van Duurzaamheid.