ANBI-status Bibliotheek Rijn en Venen

De Bibliotheek Rijn en Venen is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit wordt ook wel ANBI genoemd.

De regering stimuleert giften aan culturele instellingen. Een gift aan de bibliotheek kan daardoor een extra belastingvoordeel opleveren in de inkomstenbelasting.

Uw vrijwillige bijdrage aan de bibliotheek kunt u overmaken op rekeningnummer:
NL60 INGB 0000 457847 t.n.v. Stichting Bibliotheek Rijn en Venen o.v.v. Donatie   

Voor meer info zie:

Doelstelling organisatie

Bibliotheek Rijn en Venen is een dynamisch en laagdrempelig kennisknooppunt. We zijn innovatief op het gebied van 21ste eeuwse vaardigheden. We staan voor persoonlijke groei, in het bijzonder voor mensen in kwetsbare situaties en daarmee voor het ontwikkelen van wijsheid. De bibliotheek is een inspirerende plek, waar bezoekers zich ondersteund voelen, waar aandacht voor talent is en zelfvertrouwen gestimuleerd wordt. We zijn een open en marktgerichte partner die zorgt voor verbinding tussen inwoners, organisaties en bedrijven in het werkgebied. 

Visie Bibliotheek Rijn en Venen

De Beleidsvisie van de Bibliotheek Rijn en Venen is beschikbaar via ons secretariaat.
 

Jaarrekening 2019 (ANBI)

De jaarrekening 2019 is hier beschikbaar.

BOOST

Samenwerkingsnetwerk BOOST is het samenwerkingsverband in Alphen aan den Rijn van de Bibliotheek Rijn en Venen, Castellum, PeuterStart (Junis Kinderopvang), Parkvilla, Participe, Sportspectrum, Streetlive TV en Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland.

BOOST staat voor Bouwen aan Opgroeien, Ontwikkelen, Sport & Talent.

Contactgegevens

De Bibliotheek Rijn en Venen

Post- en bezoekadres:
Aarkade 10
2406 BV Alphen aan den Rijn

Telefoonnummer:
0172-475 771

De klantenservice is bereikbaar op maandag van 13:00 uur tot 17:00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 10:00 uur tot 17:00 uur.

E-mailadres:
info@bibliotheekrijnenvenen.nl 

 

Gegevens organisatie

Statutaire naam:
Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Kamer van Koophandelnummer:
28112662

BTW nummer:
NL 8171.86.682.B.01

Rekeningnummer:
NL60 INGB 0000 457847

RSIN nummer:
817186682

Directeur

Mw. H. van Beek

Raad van Beheer

Bibliotheek Rijn en Venen heeft een Raad van Beheer. Binnen de Raad van Beheer worden de uitgangspunten van de Cultural Governance toegepast.

Leden Raad van Beheer:

Dhr. S.H.M. van Meggelen (voorzitter)
Dhr. J.A. Semeijn (penningmeester)
Mw. D.J. Baak (secretaris)
Dhr. H. van Tol
Dhr. T.C.J. de Kleer