Jaarverslag 2016

We kijken terug op een jaar vol veranderingen en vernieuwingen. We zijn binnen samenwerkingsverband BOOST gestart met een nieuwe manier van werken, waarbij we bijdragen aan maatschappelijke effecten op het gebied van zelfredzaamheid, participatie en vitaliteit

De bibliotheek heeft zich het afgelopen jaar ontwikkeld en geprofileerd als een innovatieve kennisorganisatie met een krachtig netwerk. We hebben een nominatie voor Beste Bieb van Nederland 2017 in de wacht gesleept. een nieuwe missie is geformuleerd en de toekomstvisie is SMART in een A3-jaarplan gevat. We focussen op resultaatgericht uitvoeren van onze ambities, opdracht en beleid. Lezen, leren en informeren blijven onze kernwaarden en daar zetten we ons in 2017 weer met veel enthousiasme voor in.