ANBI-status Bibliotheek Rijn en Venen

De Bibliotheek Rijn en Venen is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit wordt ook wel ANBI genoemd.

De regering stimuleert giften aan culturele instellingen. Een gift aan de bibliotheek kan daardoor een extra belastingvoordeel opleveren in de inkomstenbelasting.

Uw vrijwillige bijdrage aan de bibliotheek kunt u overmaken op rekeningnummer:
NL60 INGB 0000 457847 t.n.v. Stichting Bibliotheek Rijn en Venen o.v.v. Donatie   

Voor meer info zie:

Doelstelling organisatie

De Bibliotheek Rijn en Venen heeft als doel het bevorderen van het vrije verkeer van informatie, kennis en cultuur door de daarvoor benodigde media ter beschikking te stellen aan iedereen en door in het in stand houden van bibliotheekvoorzieningen ten behoeve van de uitvoering van het bibliotheekwerk in haar werkgebied.  

Missie

De Bibliotheek Rijn en Venen maakt nieuwsgierig, wijst de weg en verrijkt.

Visie Bibliotheek Rijn en Venen

In de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob), kortweg Bibliotheekwet, die op 1 januari 2015 van kracht is gegaan, staat het wettelijk kader beschreven waarbinnen Nederlandse bibliotheken opereren.

De Bibliotheek Rijn en Venen geeft, als bibliotheekvoorziening, invulling aan de volgende vijf functies:

• Ter beschikking stellen van kennis en informatie
• Bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie
• Bevorderen van lezen en kennismaking met literatuur
• Organiseren van ontmoeting en debat
• Kennismaking met kunst en cultuur
 

Basisdiensten en doelgroep specifieke diensten 

Op de eerste plaats biedt de Bibliotheek Rijn en Venen alle inwoners van de gemeentes Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Nieuwkoop en Zoeterwoude een basispakket aan bibliotheekdiensten aan. De aangeboden diensten van de Bibliotheek Rijn en Venen worden als volgt ingevuld:

• Centrale bibliotheek
• De Bibliotheek op School (dBoS)
• Biebpunten
• Digitale diensten
• eLAB, staat voor samenwerken, creativiteit en ICT-geletterdheid
• Taalhuis, als instrument voor de educatiefunctie van de bibliotheek

Contactgegevens

De Bibliotheek Rijn en Venen

Post- en bezoekadres:
Prins Bernardlaan 8
2405 VZ Alphen aan den Rijn

Telefoonnummer:
0172-475 771

E-mailadres:
secretariaat@bibliotheekrijnenvenen.nl

 

Gegevens organisatie

Statutaire naam:
Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Kamer van Koophandelnummer:
28112662

BTW nummer:
NL 8171.86.682.B.01

Rekeningnummer:
NL60 INGB 0000 457847

RSIN nummer:
817186682

Raad van Beheer

Bibliotheek Rijn en Venen heeft een Raad van Beheer. binnen de Raad van Beheer worden de uitgangspunten van de Cultural Governance toegepast.

Directeur

Mw. H. van Beek