de Bibliotheek op school

Leren / Primair Onderwijs

Binnen deze landelijke aanpak werken bibliotheken en scholen structureel samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid. Het doel is om kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school én thuis.

Lees hier meer informatie over de Bibliotheek op school . Heb je interesse?

SchoolWise

SchoolWise is een compleet en eigentijds systeem voor het beheren en zichtbaar maken van de eigen schoolbibliotheek. Hiermee ontdekken kinderen zelf leuke boeken, maar ook betrouwbare, relevante informatie op het internet, voor spreekbeurten, werkstukken of projecten.

Ze kunnen rondsnuffelen per genre of thema en het zoekresultaat filteren op niveau, leeftijd of materiaalsoort. Ook kunnen ze bijhouden wat ze hebben gelezen en wat ze daarvan vonden. 

Brochure

Monitor

De Monitor bestaat uit digitale vragenlijsten voor leerkrachten en lees-mediaconsulenten. De uitkomsten geven informatie over het leen- en leesgedrag van leerlingen, de leesmotivatie van leerlingen en het leesbevorderende gedrag van leerkrachten. Op basis van de resultaten van de Monitor maken de school en de Bibliotheek afspraken over de invulling van het leesbevorderingsbeleid. De activiteiten rondom lezen en mediawijsheid kunnen op deze manier worden bijgestuurd.