Alphen aan den Rijn

0-6 jaar

Gezinsaanpak 0 - 6 jaar

In de gemeente Alphen aan den Rijn ontwikkelt de Bibliotheek een nieuwe gezinsaanpak met de focus op kinderen van 0 t/m 6 jaar. Dit doen we met diverse samenwerkingspartners. We geven ouders handvatten voor een positieve leesopvoeding met als doel de taalvaardigheid van het hele gezin te bevorderen.

BoekStart voor baby's

Jaarlijks stuurt de gemeente zo'n 1200 ouders van kinderen van 3 maanden een brief met BoekStart bon, waarmee ze gratis het BoekStartkoffertje kunnen halen in de Bibliotheek. In de Bibliotheek kunnen de ouders hun kindje lid maken, krijgen ze een rondleiding, informatie over welke soorten baby- en dreumesboekjes er zijn en op welke manier ze de boekjes met hun baby kunnen gebruiken om de taalontwikkeling en het gezamenlijke leesplezier te stimuleren.

BoekStartcoach

Vanuit de Bibliotheek is één ochtend per week een Boekstartcoach aanwezig op het consultatiebureau, die ouders en kinderen spontaan ontmoet en aanspreekt. Op die manier maken ouders laagdrempelig kennis met het aanbod van de Bibliotheek op het gebied van taalontwikkeling van het kind. Via voorbeeldgedrag in de voorleeshoek wordt inzichtelijk gemaakt op welke manier aan jonge kinderen voorgelezen wordt en kunnen de ouders ervaren hoe hun kind daarop reageert. 

BoekStart VE kinderopvang

Op iedere VE locatie zorgt een opgeleide voorleescoördinator voor de planning en uitvoering van een divers programma aan taalverwervingsactiviteiten. Dit gebeurt aan de hand van een structureel voorleesplan. De Bibliotheek levert collecties en biedt maatwerkondersteuning op de werkvloer via geschikte leesbevorderingsmaterialen en werkvormen. De kinderen mogen de prentenboeken mee naar huis nemen, zodat ook thuis voorgelezen kan worden. 

De VoorleesExpress

Kinderen vanaf 3 jaar worden twintig weken lang thuis voorgelezen door een vaste vrijwilliger. Via voorbeeldgedrag en ondersteuning worden ouders op deze manier gestimuleerd het voorlezen een structurele plek te geven binnen het gezin. De ouders en hun kind(eren) worden door de vrijwilliger begeleid naar de bibliotheek, zodat zij kennis kunnen maken met de rijkdom aan materialen die voor hun kind gratis beschikbaar is.

Lees er meer over

Leesbevordering op maat

De Bibliotheek ondersteunt peuter- en kleutergroepen van alle (school)locaties in de gemeente Alphen aan den Rijn als er VVE geïndiceerde kinderen in de groep zitten. Boekenpret is één van die leesbevorderingsactiviteiten. Hierbij verzorgt de Bibliotheek leskisten met thematische prentenboeken, die de kinderen ook mee naar huis mogen nemen zodat de ouders het thuis kunnen voorlezen. In overleg zijn natuurlijk ook andere maatwerkoplossingen mogelijk.

Voorleesplezier Bibliotheek

Iedere laatste woensdag van de maand is er voor peuters en kleuters in alle bibliotheken een voorleesfeestje. Hiermee laten we (groot)ouders en kinderen gezamenlijk plezier beleven aan een verhaal dat voorgelezen wordt. Aansluitend laten we ze spelenderwijs kennismaken met taalverwerkingsactiviteiten. Zo zijn de kinderen met taal bezig en laten we de (groot)ouders zien hoeveel plezier de kinderen hieraan beleven. 

Trainingen en workshops

De Bibliotheek verzorgt trainingen en workshops op maat voor professionals en ouders. Denk bijvoorbeeld aan het interactief voorlezen voor diverse leeftijdsgroepen en het gebruik van taalverwerkingsmaterialen bij het voorlezen. Specifiek voor professionals organiseren we de opleiding tot voorleescoördinator, ondersteunen we bij het herkennen en doorverwijzen bij laaggeletterdheid en houden we jaarlijkse bijscholings- en netwerkbijeenkomsten.