Verder met Boost

Gepubliceerd op: 26 februari 2018 09:05

De subsidie voor BOOST wordt verlengd en dat is goed nieuws. Ruim 2 jaar geleden is Boost gestart met Nieuw en Anders een kansrijk en ook uitdagend gezamenlijk proces met acht organisaties.

De partners van BOOST kregen een omvangrijke maatschappelijke opdracht om inwoners in een kwetsbare
situatie te ondersteunen en stimuleren. Dat hebben we samen gedaan met minder financiële middelen.
De wijze van samenwerken is vernieuwend in Nederland; samen onderzoeken, afstemmen, vernieuwen
en samen verder ontwikkelen. In de afgelopen 3 jaar zijn er mooie resultaten behaald door een gezamenlijke
aanpak en activiteiten voor verschillende doelgroepen van 0-99 jaar in de stad. De mensen
in de stad die deelnamen/nemen aan onze activiteiten hebben de activiteiten hoog gewaardeerd. Daar zijn
we trots op! De afgelopen 3 jaar waren we aan het bouwen, de komende 2 jaar kunnen we verder bouwen
en nog meer verbeteren en vernieuwen. De verlenging zien we als een mooie beloning.

Wat heeft BOOST bereikt tot nu toe?

Voor veel mensen is BOOST een meerwaarde voor Alphen aan den Rijn. We werken er aan dat o.a. dat kinderen
en jongeren opgroeien tot zo zelfstandig mogelijke burgers, dat knelpunten verminderen of weggenomen zijn,
dat mensen in hun kracht staan, dat er een zinvolle vrije tijdsbesteding is, dat ontwikkelen een “gewoon” onderdeel van je
leven is, dat talenten ontdekt worden en kunnen worden ingezet. Om dit te bereiken hebben we o.a. de volgende activiteiten opgezet:
- Door goede afstemming
is er een beter overzicht van de wijk waardoor er mooie vernieuwde activiteiten
aangeboden worden.
- Nauwe samenwerking tussen PeuterStart, ouders van de peuters en de bibliotheek op het gebied van taalontwikkeling,
- De cultuurpartijen kennen de jongeren beter en bereiken de jongeren beter en veelvuldiger door het organiseren van gerichte jongerenactiviteiten in de wijk.
Gerichte inzet in de Sneijdelwijk m.b.t. jongerenactiviteiten gericht op talent en ontwikkeling
- Sport wordt meer geïntegreerd in alle activiteiten met gezond bewegen, gezonde voeding. Denk aan bewegen bij de PeuterStart-locaties VVE
(voor-en vroegschoolse educatie)
-  Meer aandacht voor jonge meiden met specifieke meidenactiviteiten en grote meidenevenementen
- Verbeterde doorverwijzing, ondersteuning en begeleiding van inwoners met vragen en knelpunten
- Coachingtrajecten voor jongeren.

Al onze reeds bestaande basisvoorzieningen en de vernieuwende activiteiten die daar uit voortkomen of dat nu peutergroepen zijn, de bibliotheek, culturele voorzieningen, sport of jongerenwerk ze zijn allemaal Powered by BOOST.

Wat willen we nog met elkaar bereiken?
De verlenging van 2 jaar is nodig om met elkaar nog meer mooie resultaten te behalen, de samenwerking verder te intensiveren en activiteiten nog zichtbaarder te maken voor alle inwoners. BOOST bouwt verder! BOOST is een samenwerkingsverband van Bibliotheek Rijn en Venen, Castellum, Parkvilla, Participe, SportspectrumNEXT, Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland, PeuterStart (partner van Junis Kinderopvang) en StreetliveTV.