Expositie De Franse Tirannie in Holland (1672)

Gepubliceerd op: 13 mei 2022 10:00

Van 13 mei t/m 30 juni 2022 - In Bibliotheek Alphen Centrum is de expositie De Franse Tirannie in Holland (1672) – 350 jaar Rampjaarherdenking te bezichtigen.

Achtergrondinformatie

In 1672 werd Nederland overvallen door het Franse leger, twee Duitse vorsten en de En­gelse gevolgen. Dit had grote consequenties voor ons land, met name ook voor Midden-Hol­land. Dit gebied lag midden in de frontli­nie en had zwaar te lijden onder inundaties, plunderingen en verwoestingen. Een deel van het gebied werd door de Franse troepen bezet en kreeg te maken met hoge belas­tingen, plunderingen en inkwartiering. De Fransen begingen allerlei wreedheden.

Met 8 banners en diverse attributen, zoals een schilderij van de vijandige koning en een vitrine met replica’s en andere rekwisieten, werd dit verhaal verteld.

Banners 3, 4 en 5 gingen over de strooptocht van generaal Luxembourg in december 1672. Hij trok over het ijs van Woerden naar Nieuwkoop en vandaar richting Alphen aan den Rijn, maar moest zich terugtrekken door invallende dooi. Op de terugtocht wer­den Zwammerdam en Bodegraven verwoest en uitgemoord. Historici en tekenaars - zoals Romeyn de Hooghe - brachten de verschrik­kingen van de oorlog in beeld. Er verscheen zelfs een schoolboek - Franse Tirannie, of de Nieuwe Spiegel der Jeugd - met verhalen over Franse wreedheden.

Hebben de Franse wreedheden waarover bericht werd nu echt plaatsgevonden of was het (deels) gruwel­propaganda? Op banners 6 en 7 werden de Fran­se plundertochten, de rol van Luxembourg en het verhaal van Leuntie Chielen aan een fact-check onderworpen.

De laatste banner ging over het gebruik en misbruik van propaganda, niet alleen in de tijd van het Rampjaar maar ook nog van­daag de dag. In tijden van oorlog is de waar­heid het eerste slachtoffer…

Voor meer informatie en een overzicht van de expositietournee, zie https://rampjaarherdenking.nl/expositie-rampjaar-in-bibliotheken/.